Skriv här

Sanering och rivning med mer

Vi på Hisingens Betonghåltagning AB är måna om att bygga långsiktiga kundrelationer och vi fokuserar på service, tidspassning, pålitlighet och alltid leverera kvalitetsarbeten.

Med håltagning finns där nästan inga begränsningar. Våra skickliga och erfarna medarbetare och kvalitetsutrustning har vi den kapacitet och kunskap som krävs för ett väl utfört arbete.

Våra tjänsteområden
tungrivning, lättrivning, totalrivning, håltagning, vajersågning, golvslipning, bergspräckning, bygg och sanering.

Våra kunder
byggföretag och privatperson. Vi arbetar med allt från stora entreprenader, till mindre uppdrag. De flesta av uppdragen utförs i Stockholm, Uppsala, Örebro, Västerås, Eskilstuna. Hela Mälardalen och mellan-Sverige är vår marknad.

Håltagningstjänster:

 • Håltagning
 • Golvsågning / blocksågning - för tunga konstruktioner, nya schakt och trapphål
 • Fräsning / spårsågning - t.ex. omdragning av elrör och golvvärme
 • Väggsågning
 • Vajersågning / rundhålsågning - en vibrationsfri och tyst metod för betong, stål, granit och liknade material - oavsett tjocklek. T.ex. bjälklag och trappor
  Tekniken används oftast till runda trapphål, fundament, granitmurar och
  frisågning i berg.
 • Betongborrning - för el,  rör, ventilation med mera i betong, tegel och granit

Saneringstjänster:

 • Asbetssanering
 • PCB-sanering
 • Brandsanering
 • Oljesanering
 • Miljöfarligt avfall

Rivningstjänster:

 • Totalrivning - rivning av hela fastigheter eller annan typ av byggnad
 • Selektiv rivning / lättrivning - en teknik anpassad utifrån miljöaspekt
 • Tungrivning - större betongkonstruktioner såsom fastigheter och broar
 • Miljörivning - rivning i känsliga miljöer t.ex. sjukhus eller laboratorium, där stor hänsyn tas till lokalens verksamhet

Byggtjänster:

 • Gipsning
 • Lättare byggtjänster

ROT-avdraget

Anlita oss när du behöver göra hål eller såga i betong. Vi erbjuder kostnadsfri offert och ombesörjer det administrativa hos Skatteverket.

Exempel på arbeten som vi utför och som omfattas av ROT-avdraget:

 • Håltagning i betong, asfalt och tegel för nya vatten/el/ventilationsrör i samband med badrum/kök/rumsrenovering
 • Nedsågning av betongväggar för öppningar för t.ex. fönster, dörrar eller öppnare rumsytor
 • Sågning för nya trappor eller nedtagning av gamla balkonger i betong.

Maskinparken & utrustning

 • Wiresågar
 • Rivningsrobotar (350 kg–3,1 ton) med tillbehör t.ex. rivningsgrip, betongsax/klipp och skopor.
 • Hydralspräck
 • Grävmaskin 36 ton
 • Bobcats
 • Bilningsrobotar, från Brokk 60 till Brokk 500
 • Vägg- och golvsågarBorrutrustning
 • Golvslip
 • Grävmaskiner 14-36 ton
 • Transportband
 • Utsug, tex lösull

Kvalitet

För att leva upp till krav, lagar, föreskrifter och normer som våra kunder och samhället ställer på verksamheten använder vi kvalitetssystemet BF9K framtaget av Göteborgs Byggmästareförening. Kvalitetssystemet omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Genom att använda oss av:

 • Mallar för konsekvent dokumentation
 • Egenkontroller
 • Standardiserade rutiner för ändring och tilläggsarbeten
 • För att få svar på vårt sätt att arbete får beställaren efter varje projekt fylla i en “Nöjd kundenkät”
 • Externa revisioner av Det Norske Veritas sker regelbundet vilket ger en kvalitetsgaranti till kunden.

Miljö

 • Vi uppfyller kraven i lagar och förordningar på miljöområdet.
 • Miljöaspekterna har alltid hög prioritet vid val av fordon, maskiner och förbrukningsmaterial.
 • Källsortering och återvinning av material tas om hand på ett miljömässigt sätt.
 • Personalen stimuleras till engagemang, delaktighet och ansvar för miljön.
 • Vår största påverkan av miljön är idag bränsleförbrukningen och därför arbetar vi aktivt med att planera färdvägar och samåkning.